pengacuan

Kemudahan

4 mesin acuan sejuk

2 mesin acuan panas

2 talian pemasangan 15 meter

1 8 meter QC & talian pembungkusan

Keluaran tahunan

2 juta pasang insole